Za autorizaciju i naplatu koristi se sustav T-Com Pay Way. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Više informacija pročitajte u sekciji "Sigurnost i zaštita podataka" u Pravilima i uvjetima.