PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

'Movember'

1. Opće odredbe

Ovim dokumentom određuju se pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri (u nastavku: NAGRADNI NATJEČAJ) koji organizira Stillmark Zagreb d.o.o. (u nastavku: ORGANIZATOR). Svrha nagradnog natječaja promocija je L'OCCITANE i Philips proizvoda. Nagradni natječaj traje u vremenu naznačenom u nagradnoj objavi i objavljen je na Instagram stranici L'OCCITANE Hrvatska, https://www.instagram.com/loccitane_hr/?hl=hr.

2. Nagrada

FOND NAGRADA: 1 poklon paket koji sadrži:
• Balzam nakon brijanja Cedrat 75 ml
• Gel za tuširanje Cedrat 250 ml
• Dezodorans u sticku Eau de Cedrat 75 g
• Philips OneBlade Pro
• Poklon vrećica

Nije moguća zamjena nagrada, isplata u novčanoj protuvrijednosti osvojene nagrade ni prijenos na treću osobu. Moguća je promjena sadržaja nagrade, ali ne i vrijednosti pojedine nagrade. Objavljene fotografije su simbolične te se izgled/inačica nagrade može razlikovati.

3. Tijek nagradnog natječaja i uvjeti sudjelovanja

Nagradni natječaj traje od 11. studenog do 16. studenog 2022.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne osobe koji su hrvatski državljani te maloljetne osobe od 16. godina (uz odobrenje roditelja, skrbnika), koji su korisnici Instagrama i koji prihvate pravila nagradnog natječaja. Da bi sudjelovali u nagradnoj igri, korisnici moraju ispuniti navedene uvjete:
1. Na Instagram profilu @loccitane_hr u komentarima ispod objave označite dvije muške osobe za koje smatrate da imaju savršeno stiliziranu bradu i/ili brkove te im napišite simpatičan komentar.
2. Zapratite @philips_hr i @loccitane_hr

Svaka osoba može sudjelovati u nagradnoj igri s jednom ili više objava. Na kraju natječaja organizator odabire i nagrađuje najkreativniji komentar.

Objave će biti prikazane javno. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da korisnik koristi tuđi materijal organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u nagradnom natječaju. Svaki sudionik nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora.

Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi nagradnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj.

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih

Dobitnike će odabrati stručni žiri u ime Organizatora. U obzir dolaze svi sudionici koji nisu zadnjih šest mjeseci osvojili nagradu tvrtke Stillmark Zagreb d.o.o. i koji su ispunili uvjete nagradnog natječaja.

Organizator nagradnog natječaja će objaviti dobitnike Instagram imenom na storyju na svojoj Instagram stranici te će označiti dobitnike.

Dobitnici su dužni u roku od 10 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru putem inboxa na Instagram profilu L'Occitane Hrvatska: ime i prezime, adresu i mjesto prebivališta, broj mobitela. U slučaju da dobitnik organizatoru ne dostavi osobne podatke u zadanom roku, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće naknadno dostaviti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

5. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će nakon dostavljenih podataka dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.

6. Sigurnost podataka

Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika, u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora nagradnog natječaja. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja nagradnog natječaja.

7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za: - bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnoj igri ili trećih osoba, - neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju, - (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook/Instagram te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja, - (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici nagradnog natječaja.

Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

8. Završne odredbe

Sudionici nagradnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Instagram profilu itd. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika nagradnog natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti putem Instagram stranice L'Occitane Hrvatska. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Instagram ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovu igru ili natječaj. Instagram ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.